Höstuppstarten på Sju Sjöar 25-26 augusti 2012

  
samling i solsken                   vallning inför dans
   
 dansen har börjat                  fika är alltid välkommet  
Landskronakadrilj övas....      liksom Engelska för tre par  
gammaldans och...........         nya gillesdanser...    
..som alla lärde sig                   tack till värdpar!