Vår resa till Dalarna och Jämtland augusti 2011

  
Uppmjukningsövning              Krokoms lanthandel

   
 Paus vid Mus-Olles stuga       Offerdals spelmän med
                                                 med ukuleleförstärkning 

Bjursås spelmanslag