Rävlanda Dansgille styrelse:

Sten Rylander

Ordförande

Lars Liljengren

Ledamot

Eva Nordin

Sekreterare

Tommy Bergstrand

Kassör

Leif Nordin

Ledamot

Eva Lindberg
Suppléant

Benedicta Husberg

Festkommittè

Rune Gustafssson
Suppléant

Vad händer?


Nästa styrelsemöte

Extra styrelsemöte mitten av augusti


2020-09-09 i Föreningsgården eller via                        telefon

 

~ Webmaster ~ E-post: Bengt@ravlandadansgille.se ~