Valborg 2013

Valborgsmässoaftonen 2013 firades traditionsenligt med fest i
Föreningsgården och närvaro vid tal, körsång och vårbrasan i Rävlanda.