Till vår avslutning kom gäster från dansföreningarna i Råda, Alingsås och Västkustdansarna.
Dansledarna Leif och Lasse turades om att introducera danserna och festkommittéen hade ordnat med
välsmakande fika till kaffet. Tack till alla som deltog!