Våren avslutades med en gillesdansdag och denna lockade gäster från Skåne till Närke, men flertalet kom från föreningar i Västsverige. Våra dansledare Lasse och Eva hade ett omfattande dansprogram och festkommittéen hade ordnat med välsmakande fika till kaffet. Tack till alla som deltog!