För andra året i rad ordnade vi en gillesdansdag som avslutning på vårterminen. Även i år kom gäster från  kringliggande föreningar i Västsverige och från Skåne.
Våra dansledare Lasse och Leif hade ett omfattande dansprogram och festkommittéen hade ordnat med välsmakande fika till kaffet. Tack till alla som deltog!